Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

31.05.2019 r. – IX międzyszkolny konkurs wiedzy łowieckiej

W dniu 31.05.2019 r. przeprowadziliśmy, kolejny IX międzyszkolny konkurs wiedzy łowieckiej o puchar przechodni Zarządu Koła Łowieckiego Nr. 2 „ŁOWIEC: w Łodzi.
Konkurs otworzyła Pani Anna Kowalczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce.
Prowadzący konkurs koordynatorzy – myśliwi Edward Ozdobiński i Mirosław Kaczmarek powitali gości, uczestników konkursu i publiczność a następnie życzyli powodzenia uczestnikom konkursu.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były wiadomości łowieckie i przyrodnicze zawarte w książkach Edwarda Kopczyńskiego zatytułowanych: „Kłusownik chodzi nocą”, Ślady na śniegu”, „Egzamin łowiecki”.
Potrzebne były również wiadomości z zakresu podstawowych pojęć ekologii, wiedzy łowieckiej i sposobów pozyskiwania oraz ochrony zwierzyny.
Organizatorami konkursu było Koło Łowieckie Nr.2 „ŁOWIEC” w Łodzi, oraz Starostwo Powiatowe w Łęczycy i Gminy Grabów, Kutno oraz Witonia i Szkoła Podstawowa w Starej Sobótce.

Celem konkursu było:
– propagowanie wiedzy przyrodniczej i łowieckiej;
– dostrzeganie piękna naszego środowiska i zwierząt w nim występujących;
– dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem;
– wychowywanie młodzieży w poszanowaniu przyrody i jej darów.
Podczas konkursu młodzi ludzie musieli wykazać się podstawową wiedzą z zakresu przyrody, ekologii i wiedzy łowieckiej.

Na konkurs przybyli zaproszeni goście:
Przemysław Kobacki – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ,
Przedstawiciele Nadleśnictwa Kutno i Koło,
Gminę Grabów reprezentował Wójt Janusz Jagodziński i Jarosław Kucek,
Gminę Kutno reprezentowała Pani Beata Leśniewska,
Dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół i rodzice z młodzieżą szkolną oraz koledzy myśliwi Mirosław Engel, Karol Sakwa, Zygmunt Krupiński, Andrzej Krzewski i Jan Jaroszewicz.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koło „Łowiec”, czyli z gmin: Grabów i Kutno.
Rozdaliśmy pytania testowe i reprezentanci z pięciu szkół indywidualnie rozwiązywali test.
Poszło im to nadzwyczaj sprawnie i szybko zwłaszcza, że prowadzący starali się dodawać uczestnikom konkursu otuchy i łagodzić stres.
Jury pod przewodnictwem Marka Małachowskiego, Prezesa Koła Łowieckiego Nr 2 w Łodzi i Karola Sakwy seniora myśliwego oraz Pawła Kopczyńskiego syna Edwarda Kopczyńskiego, przystąpiło do oceny rozwiązanych testów.
W drugim etapie drużyny losowały zestawy pytań i odpowiadały zespołowo.

Praca, zapał, wysiłek i zaangażowanie dzieci jest duże i wypada to docenić, dlatego chcieliśmy, aby każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę, choćby małą.
Dzięki sponsorom mogliśmy wręczyć nagrodzonym uczestnikom konkursu bardzo cenne nagrody: smartfony, słuchawki, plecaki, książki oraz medale i dyplomy oraz puchary i inne drobniejsze prezenty.
Wspaniałymi fundatorami byli: Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi, Gmina Grabów i Kutno, Starostwo Powiatowe w Łęczycy oraz Koło Łowieckie Nr 2 „ŁOWIEC” z Łodzi.
Do grona sponsorów wymienionych wyżej dołączyli: Krzysztof Jaroszewicz – właściciel Salonu JASZPOL w Łodzi i Nadleśnictwo Kutno oraz Koło.
Książkę bogato ilustrowaną o tematyce przyrodniczej ufundowaną przez czasopismo „Brać Łowiecka” wręczyliśmy opiekunce biblioteki szkolnej drużyny, która w konkursie wypadła najsłabiej, zgodnie z życzeniem redaktora Adama Depke Prądzińskiego.
Broszury i drobne nagrody ufundowane przez Lasy Państwowe wręczali przedstawiciele z Nadleśnictwa Kutno – Nadleśniczy Jacek Szymczak oraz Koło – nadleśniczy Zygmunt Krupiński.

Młodzi ludzie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i gruntownym przygotowaniem.
Po zakończeniu zmagań konkursowych podliczono punktację, ogłoszono wyniki, a następnie wręczono nagrody rzeczowe oraz dyplomy, medale i nagrodę główną – puchar ufundowany przez Zarząd Koła Łowieckiego Nr 2 „Łowiec” w Łodzi.
Puchar ma charakter przechodni.
Dopiero zdobyty trzykrotnie pod rząd przez reprezentację tej samej szkoły staje się jej własnością.
Przeprowadziliśmy również mini konkurs dla nauczycieli-opiekunów poszczególnych reprezentacji szkolnych przy dużym aplauzie młodzieży uczestniczącej w konkursie.
Po ostatecznym podliczeniu punktacji jury ogłosiło wyniki:
– Piąte miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Byszewie. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, słuchawki i zestawy oświetlenia do rowerów.
– Czwarte miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Grabowie. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, plecaki i słuchawki.
– Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kadzidłowej. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, brązowe medale, plecaki i słuchawki oraz broszury.
– Drugie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej Chorkach. Zespołowi wręczyliśmy dyplom, srebrne medale i smartfony oraz broszury.
– Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce pod opieką Joanny Zając i zgarnęła nagrodę główną – puchar przechodni ufundowany przez Zarząd Koła ŁOWIEC z Łodzi, dyplom, złote medale i smartfony oraz broszury.

Członkom jury za sprawne ocenianie i przedstawianie wyników wręczyliśmy okolicznościowe statuetki.

Koło nasze opiekuje się młodzieżą szkolną pięciu szkół od wielu lat.
W ramach współpracy organizujemy spotkania, pogadanki, wycieczki i konkursy w celu przybliżenia młodzieży wiedzy o zwierzynie w stanie wolnym, gospodarce łowieckiej, dbałości o nasze środowisko i umiejętności gospodarowania darami natury.
Nasza współpraca ze szkołami przynosi duże efekty, nie tylko dla nas, ale i dla miejscowego środowiska.

Po konkursie tradycyjnie zaprosiliśmy zgłodniałych gości i uczestników na myśliwskie ognisko i pieczone kiełbaski ufundowane przez myśliwych, które serwowane były w naszym siedlisku szkoleniowo-myśliwskim w środku lasu.
Zadowolona młodzież z opiekunami podziękowała za spotkanie i ciekawy konkurs oraz wspaniałe nagrody, wyraziła nadzieje na równie udany w przyszłym roku.
Pracę, zapał i wysiłek dzieci staramy się doceniać, daje nam ona satysfakcję i stymuluje do dalszej pracy, gdyż uśmiech dziecka to wielka radość, zadowolenie i optymizm dla Nas wszystkich a także nadzieja na lepsze jutro.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie oraz wspaniałym fundatorom za zakup cennych nagród dla uczestników konkursu.
Dziękujemy koledze Andrzejowi Krzewskiemu za duże zaangażowanie w wykonanie dekoracji Sali konkursowej oraz Janowi Jaroszewiczowi za wykonanie fotografii i pomoc w prowadzeniu konkursu.

Darz Bór
myśliwi Koła Łowieckiego „Łowiec” 2 w Łodzi
koordynatorzy ds. współpracy z szkołami
Edward Ozdobiński, Mirek Kaczmarek

Udostępnij
Twitter
WhatsApp