Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

LP Imię i nazwisko
1 Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny Mateusz Karolak
2 Sylwester Colonna Walewski
3 Sebastian Głogowski
4 Piotr Nejman
5 Grzegorz Niewęgłowski
6 Maciej Okrasa
7 Piotr Saniecki