Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Łódź

Zarząd okręgowy

Przemysław Kobacki
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Łowczy Okręgowy jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2009 r. Jest członkiem KŁ nr 37 „Sokół” w Głownie W kole pełnił funkcje sekretarza 2010, łowczego 2013, a od 2020 r. Prezesa. Jest Delegatem Koła na Okręgowy Zjazd Delegatów, Przewodniczącym Okręgowego Zjazdu Delegatów, Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów.

Jest członkiem:

 • Zespołu ds. oceny prawidłowości odstrzału
 • Zespołu ds. wyceny medalowej
 • Zespołu Zarządu Głównego ds. promocji dziczyzny
 • Członkiem Komisji ds. opiniowania wniosków Kół Łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich


Posiada ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs Weterynaryjny 2011
 • Selekcjoner 2012
 • Instruktor i Sędzia Strzelectwa Myśliwskiego 2016
 • Kurs szacowania szkód łowieckich 2017
 • Kurs z zasad postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobrów 2017


Wykształcenie:

 • 2000 – 2002 – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – turystyka i rekreacja, magister
 • 2003 – 2004 – Polska Akademia Nauk w Warszawie – Instytut Nauk Prawnych – Studium Europejskiego Prawa Samorządowego – specjalizacja Rozwój Regionalny i Lokalny – studia podyplomowe
 • 2013 – 2014 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Nauk Ekonomicznych – Studia podyplomowe zamówienia publiczne
 • 2019-2020 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wydział Leśny Kierunek Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny


Hobby – Maratony. Triathlon
Maratony:

 • Berlin 2013
 • Kraków 2014
 • Wrocław 2014
 • Poznań 2014
 • Warszawa 2015
 • Warszawa 2019
 • Tel Aviv 2020


Triathlon – pełen dystans – IronMan

 • Borówno Ocen Lava Triathlon Polska 2017
 • Iron Man Italy Emilia Romagna 2019
 • Co roku kilka startów na dystansie ½ IronMan

 • Członek ZO PZŁ w Łodzi od 01.08.2015r.
 • Zespół Nadzorczo-Kontrolny Koła Łowieckiego Hubert Drużbice od 30.06.2019r.
 • Członek PZŁ od 09.03. 2010 r
 • Uprawnienia selekcjonerskie od 15.04. 2015 r
 • Skarbnik Koła Hubert Drużbice  od 28.05.2011 r
 • Delegat koła na Zjazd Okręgowy 27.05.2018 r.
 • Posiada uprawnienia Instruktora i Sędziego Strzelectwa Myśliwskiego
 • Odznaczona Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej

Piotr Buczek


Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1990 r. Jest członkiem KŁ nr 11 Myśliwiec oraz WKŁ 308 przy WAT Warszawa 176
W kole Łowieckim pełnił funkcję sekretarza od 2012 r, następnie od 2015 r. Prezesa. Jest Delegatem Koła na Okręgowy Zjazd Delegatów
Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów Zastępcą Członka NRŁ Był również członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej w latach 2015 – 2018

Jest członkiem:

 • Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi
 • Zespołu ds. wyceny medalowej
 • Członkiem Komisji ds. opiniowania wniosków Kół Łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich
 • Członek Zespołu ds. kontroli kół


Posiada ukończone kursy i szkolenia:

 • Lektor Prawo Łowieckie 2018
 • Kurs Weterynaryjny Selekcjoner 1993
 • Instruktor i Sędzia Strzelectwa Myśliwskiego 2016
 • Kurs szacowania szkód łowieckich 2017
 • Ukończenie kursu wabienia jeleni, rogaczy, lisów 2017
 • Strażnik łowiecki 2008
 • Kurs z zasad postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobrów 2017


Wykształcenie: Wyższe

Mariusz Chachuła

Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2010 r. Jest członkiem WKŁ Batalion nr 458 z Gałkówka oraz Brzezina nr 44 w Brzezinach. W kole Łowieckim pełnił funkcję sekretarza od 2015 r, łowczego 2017. Był również członkiem członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w latach 2014 – 2015

Jest członkiem:

 • Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi od 2015 r.
 • Członek Zespołu ds. kontroli kół

Posiada ukończone kursy i szkolenia:

 • Selekcjoner 2003
 • Kurs szacowania szkód łowieckich 2017
 • Kurs z zasad postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobrów 2017

Wykształcenie: Średnie