Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Łódź

Kapelan okręgowy

Kapelan Okręgowy
Paweł Świrad

Łowiectwo to pasja, która towarzyszy mi od lat młodości. Wychowywałem się u boku wprawnego myśliwego, który przekazywał mi tajniki życia zwierzyny łownej i przygody, która tajemniczo skrywała się w kniei.

Pasje tę odziedziczyłem po Ojcu, który uczył mnie życia w harmonii z naturą. Wypady do lasu, wspólne spędzanie czasu ukształtowały mój obraz myśliwego i sztuki łowieckiej.

Po ukończeniu studiów na UKSW w Warszawie, w pierwszych latach życia kapłańskiego odbyłem staż, a następnie wstąpiłem do PZŁ. Moim kołem macierzystym jest Koło PUCHACZ w Łęcznie do którego należę od 2015 roku. Obcowanie z przyrodą, obserwacja zwierzyny to pasja, która pozwala mi odnajdywać obecność Stwórcy, cieszyć się pięknem jego stworzenia i podziwiać harmonię jaka łączy człowieka z przyrodą.

W łowiectwie odnajduje swoje miejsce jako tropiciel lisa i dzika, a także jako selekcjoner, zadziwiam się złożonością natury pozyskując myłkusy.

Posiadam także wiernego przyjaciela psa SABĘ (Rhodesian Ridgeback ), który towarzyszy mi podczas łowieckich przygód w kniei.

Dekretem ks. Abp Grzegorza Rysia metropolity Łódzkiego, mając na uwadze dobro duchowe osób należących do PZŁ okręgu Łódzkiego, powierzono mi w 2019 roku, funkcję kapelana myśliwych.

Niech troska i pasja poznawania przyrody przybliża nas do Boga i uczy być dobrymi dla siebie nawzajem. DARZ BÓR.