Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Łódź

Zarząd Główny wobec działań TORN sp. z o.o.

Na przełomie marca i kwietnia br. Polski Związek Łowiecki i zrzeszone w nim koła łowieckie zostały zaskoczone zgłoszonym przez firmę TORN żądaniem zapłaty „abonamentu” pod groźbą ograniczenia dostępu do aplikacji EKEP. Zarząd Główny podjął niezwłoczne działania prawne, które doprowadziły do odblokowania EKEP-u i skłoniły firmę TORN do przystąpienia do rozmów. W ich trakcie strony przedstawiły swoje stanowiska co do możliwości dalszej współpracy i warunków jej zakończenia. Firma TORN przedstawiła też swoje roszczenia za minione okresy, jak również określiła swoje oczekiwania finansowe na przyszłość. Co istotne – już na wstępnym etapie rozmów strony zapewniły o prowadzeniu negocjacji w dobrej wierze i woli porozumienia. Z zażenowaniem przyjęto zatem umieszczony przez firmę TORN w Systemie KŁ komunikat, że [cyt.]  w związku z nie opłaceniem abonamentu, dostęp do modułu EKEP zostanie wyłączony 5 sierpnia 2023 roku. Pełnomocnik Polskiego Związku Łowieckiego oznajmił pełnomocnikowi firmy TORN, że komunikat ten może skutkować zerwaniem prowadzonych rozmów. Do wyłączenia modułu EKEP-u wówczas nie doszło.

W dniu wczorajszym firma TORN ograniczyła części kół łowieckich funkcjonalności Systemu KŁ pozbawiające te koła możliwości korzystania z modułu „Elektroniczna książka polowań”. Dzień wcześniej, za pośrednictwem EKEP-u firma TORN wezwała koła łowieckie do archiwizowania danych na serwerach firmy TORN miast na w pełni bezpiecznych serwerach Polskiego Związku Łowieckiego. Takie postępowanie jest nieakceptowalne. Zarząd Główny stoi na stanowisku, że wobec spełnienia przez TORN jego gróźb z przełomu marca i kwietnia br., jest to równoznaczne z zerwaniem przezeń rozmów ze wszystkimi tego konsekwencjami. Postępowanie TORN jest tym bardziej zdumiewające, iż pan Tomasz Dec (prezes zarządu TORN sp. z o.o.) złożył przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapewnienie, że do czasu zakończenia procedur prawnych nie będą podejmowane przez TORN żadne działania w celu ograniczenia dostępu do EKEP-u. Oświadczenie to jawi się w tej sytuacji jako całkowicie fałszywe, a jedynym celem firmy było od początku osiągnięcie maksymalnych korzyści finansowych, a groźby ograniczenia EKEP-u stanowiły taktykę negocjacyjną.

Zarząd Główny prócz działań prawnych podjął także czynności zmierzające do zabezpieczenia Systemu KŁ przed ingerencjami, właśnie takimi jak te z ostatnich dni. Prawa autorskie majątkowe do Systemu KŁ przysługują Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. Z kolei stworzona przy wydatnym udziale Zrzeszenia aplikacja EKEP nie może funkcjonować bez dostępu do Systemu KŁ i zgromadzonych w nim danych. Firma TORN korzystała w swojej działalności gospodarczej z mienia Polskiego Związku Łowieckiego. Do marca br. było to akceptowalne w ramach przyjętego w latach ubiegłych (jeszcze przed rokiem 2020 i za poprzednich łowczych krajowych) systemu rozliczeń opierającego się o umowę zawartą w roku 2012 przez łowczego Lecha Blocha. Wobec tego, że firma TORN ponownie ograniczyła dostęp do elektronicznej książki polowań tym kołom łowieckim które nie będąc po temu prawnie zobowiązane nie opłaciły „abonamentu” Zarząd Główny zdecydował o pozbawieniu firmy TORN dostępu do Systemu KŁ i przejęciu bezpośredniego administrowania Systemem. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja w której prywatny przedsiębiorca usiłuje wymusić na Polskim Związku Łowieckim i zrzeszonych w nim kołach łowieckich nieprzewidziane umową korzyści finansowe i to przy wykorzystaniu, za darmo, mienia Polskiego Związku Łowieckiego, zgromadzonych przez lata danych, w tym danych osobowych członków Zrzeszenia.

Zarząd Główny ma świadomość tego, że pozbawienie firmy TORN dostępu do Systemu KŁ może spowodować perturbacje w funkcjonowaniu aplikacji EKEP w urządzeniach mobilnych. O możliwych do zastosowania rozwiązaniach koła łowieckie zostaną poinformowane niezwłocznie po rozpoznaniu stanu faktycznego zaistniałego po pozbawieniu TORN dostępu do Systemu KŁ. Ewentualne roszczenia finansowe kół łowieckich, które opłaciły abonament, a które na skutek działań firmy TORN nie będą mogły korzystać z EKEP-u winny być kierowane do firmy TORN, jako wyłącznie odpowiedzialnej za zaistniały stan rzeczy. Zarząd Główny udzieli tym kołom pełnego wsparcia.

W przypadku trudności z dokonywaniem wpisów za pośrednictwem aplikacji EKEP na urządzeniach mobilnych Zarząd Główny rekomenduje na ten czas korzystanie z pełnych możliwości Systemu KŁ poprzez stronę: www.systemkl.pzlow.pl. Zarząd Główny uruchomił też wsparcie techniczne, które realizuje kol. Andrzej Kasperkiewicz (e-mail: a.kasperkiewicz@pzlow.pl). W najbliższych dniach zostanie zorganizowany system kontaktu ze wsparciem technicznym Systemu KŁ. Zarząd Główny mając na uwadze obowiązki wynikające z powierzonej Zrzeszeniu gospodarki łowieckiej uruchomił też procedurę wprowadzenia na rynek nowej aplikacji mobilnej współpracującej z Systemem KŁ.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱