Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zapraszamy na zawody okręgowe 18 czerwca 2022 r.

ZAWODY OKRĘGOWE

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi oraz Zespół ds. Strzelectwa zapraszają serdecznie na zawody okręgowe w strzelaniach myśliwskich (sześciobój), które odbędą się 18 czerwca (sobota) na strzelnicy myśliwskiej w LP Nadleśnictwa Złoczew w Pyszkowie
(adres Lipna 98, 60-132 Lipna)

Zawody okręgowe to najważniejsza impreza strzelecka w okręgu. Są one istotnym elementem popularyzacji strzelectwa i łowiectwa wymienionym wśród głównych zadań Polskiego Związku Łowieckiego zawartych w ustawie Prawo Łowieckie oraz Statucie naszego Zrzeszenia, każde koło dbające o popularyzację strzelectwa i podnoszenie umiejętności strzeleckich członków koła powinno wystawić reprezentację na takie zawody.  Zawody wracają po dwuletniej przerwie spowodowanej COVID.

Zbiórka uczestników o godz. 8.00 rozpoczęcie strzelań około godz. 9.30. Zapraszamy wszystkie macierzyste koła łowieckie okręgu łódzkiego do wzięcia udziału w tych zawodach.

W zawodach mogą również startować indywidualne zamieszkali na terenie okręgu myśliwi niestowarzyszeni oraz łódzcy myśliwi, którzy są członkami kół mających siedziby poza okręgiem łódzkim.

W okręgowych zawodach prowadzone są następujące klasyfikacje:

1.) zespołowa – reprezentacja koła (tylko klasa powszechna – członkowie posiadający koła macierzyste na terenie okręgu łódzkiego)

2.) zespołowa – otwarta (drużyna trzy os. bez względu na klasę – członkowie posiadający koła macierzyste na terenie okręgu łódzkiego)

3.) indywidualna w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę powszechną zamieszkałych na terenie okręgu łódzkiego)

4.) indywidualna w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę mistrzowską zamieszkałych na terenie okręgu łódzkiego)

Zgłoszeń należy dokonać do dnia 14.06.2022 r.! 

Nie przyjmujemy zgłoszeń drużyn na strzelnicy!!!

Udział w zawodach okręgowych jest płatny – 130 zł od startującego zawodnika zgłoszonego przez koło macierzyste z terenu okręgu łódzkiego lub indywidualnie zamieszkałych na terenie okręgu opłata jest przeznaczona na pokrycie części  kosztów dotyczących organizacji zawodów. Opłatę należy wnieść do dnia 14.06.2022 r

W zawodach mogą wziąć udział myśliwi z poza ZO PZŁ w Łodzi – poza konkurencją indywidualną – po wpłaceniu opłaty za udział w zawodach w wysokości 150 zł. 

Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej i otwartej ustala się przed rozpoczęciem zawodów.
W związku z tym prosimy, aby w zgłoszeniu podać trzyosobowy skład drużyny w klasie powszechnej oraz trzyosobowy skład drużyny w klasie otwartej!!!

Koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie powszechnej, otrzymuje tytuł mistrza okręgu, a koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie otwartej, reprezentuje okręg w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich. 

Zarząd Koła zgłasza reprezentację koła w klasie powszechnej, w klasie otwartej oraz startujących indywidualnie myśliwych mailowo – zo.lodz@pzlow.pl pozostali myśliwi zgłaszają swój udział indywidualnie mailem – zo.lodz@pzlow.pl. Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 14.06.2022 roku. Po tym terminie nie będzie można dokonać zgłoszenia. Nie ma możliwości dopisania myśliwego do listy na strzelnicy.

Przypominamy o obowiązku, zabrania na strzelnicę słuchawek, okularów oraz nakrycia głowy.

Rozegrane zostaną następujące konkurencje – krąg, oś, zając, przeloty, dzik w przebiegu, rogacz lis. Punktacja 5 pkt. trafiony rzutek, 0 nietrafiony. Przy konkurencjach kulowych wg uzyskanej punktacji z tarczy.

Każdy z uczestników powinien zapoznać się przed zawodami z regulaminem strzelnicy, prawidłami strzelań myśliwskich obowiązującym w PZŁ i zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią na strzelnicy.

Serdecznie zapraszamy! 

Przewodniczący Zespołu ds. Strzelectwa           Przewodniczący ZO PZŁ w Łodzi

Waldemar Mrulewicz                                  Przemysław Kobacki

Udostępnij
Twitter
WhatsApp